روزنامه بانی فیلم، دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
آیا انجمن فیلمبرداران مانع فعالیت جوانان در پروژه های سینمایی می شود؟
/مذاکره جوزانی با چند شرکت آمریکایی برای جلوه های ویژه "کوروش کبیر"
جایزه ویژه جشنواره مقاومت به فیلمهایی با موضوع اقتصاد مقاومتی و زندگی ایرانی اسلامی
/ مهران مدیری "مهاجرت" می کند
نظرات کاربران
UserName