روزنامه اعتدال، دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
تحقیقات 20 ساله، برای تهیهی مصحف جمهوری اسلامی /ترجمه عربی تفسیر نور رونمائی شد /چگونه خانه خود را قرآنی کنیم ؟ /معاون قرآن وعترت وزیر ارشاد از برنامه های قرآنی کشور گفت /راهاندازی شش مدرسه توسط جامعةالقرآن تا پایان سال /زائران امام هادی(ع) 9 شهید تقدیم آل الله کردند /راهاندازی حوزه علمیه و دانشگاه حفظ و تفسیر قرآن در استان فارس /قرآن کریم، در چه زمانی و به دستور چه کسی جمع آوری شده /اقامه اذان در کلیسائی در نیویورک توسط جوان مسلمان /رقابت حافظان و قاریان 21کشور در تونس
نظرات کاربران
UserName