روزنامه خبر ورزشی، شنبه 13 ارديبهشت 1393
جام را به پرسپولیس می دهند؟!
/از امروز موضوع کارت پایان خدمت ها را پیگیری می کنیم
/کروش: شاید با برزیل بازی کنیم!
/عدم تمایل دایی به حضور استیلی در جلسه با مدیر عامل
نظرات کاربران
UserName