روزنامه کار و کارگر، پنج شنبه 11 ارديبهشت 1393
دستگاههاي دولتي بايد براي محصولات داخلي بازار بهوجود بياورند/کمالی: توزيع پول نفت نقطه مقابل فرهنگ كار است/كاهش تورم در 8 ماه گذشته در تاريخ كشور بينظير بوده است/دورنمای خلیج فارس را پاکتر از گذشته میبینم
نظرات کاربران
UserName