روزنامه کار و کارگر، چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
خانه كارگر بايد سخنگوي كارگران در بيان مشكلات باشد/دولت نقد را حق همه گروهها ميداند/مزد کارگر در نهایت 5 درصد قیمت تمام شده تولید است/اقتصاد رانتی منزلت تولید را میبرد
نظرات کاربران
UserName