روزنامه کار و کارگر، دوشنبه 8 ارديبهشت 1393
بازبینی قانون کار باید به نفع کارگران باشد/بايد با عزم ملي و برنامه ريزي كارخانههاي تعطيل شده را فعال كنيم/افزایش نرخ کرایهها از 16 اردیبهشت/افزایش 25درصدی حقوق مستمریبگیران
نظرات کاربران
UserName