روزنامه جهان صنعت، چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393
نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خزر: محور مذاکرات؛ تعیین رژیم حقوقی جدید
/زمزمههای حذف یک قانون و سکوت وزارتخانهنشینان: سرنوشت ثبت سفارش چه میشود
/واریز سهمیه بنزین خودروهای شخصی تا پنجشنبه
/نشستی برای تثبیت نفوذ روسها
/بازدید وزیر صنعت از سایپا
نظرات کاربران
UserName