روزنامه کار و کارگر، دوشنبه 1 ارديبهشت 1393
آسيب زدن به وحدت و اختلاف افكني ميان شيعه وسني مصداق كفران نعمت است/رییس جمهور: فرهنگ تبعيض و تبعيض فرهنگي را براي جامعه بهويژه زنان نميپذيريم/رقیق سازی اورانیوم 20 درصد پایان یافته است/اهمیتی به سخنان حقوق بشری غربیها نمیدهیم/موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان نسوان/سهميه سوخت ناوگان حملونقل وكرايهاي تغيير نميكند/كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي
نظرات کاربران
UserName