روزنامه اعتدال، دوشنبه 1 ارديبهشت 1393
جایگاه ویژة مادر از منظر قرآن و روایات معصومین(ع) /بارها تکرار کردهایم که در جلسات دینی نباید به کینه ورزیهای مذهبی دامن زد /ولت و نظام جمهوری اسلامی خود را مرهون حضور فعال زنان آگاه میداند /قرآن کریم سرلوحه تمامی اقدامات وزارت ارشاد /نمایندگان ایران در تونس مشخص شدند /تقدیر از ۱۴بانوی فرهیخته مسلمان جهان /دانشنامه فاطمی ۳۰ فروردین رونمائی شد
نظرات کاربران
UserName