پاهای جامانده

پیرمردی خسته و دست بر کمر و مجسمه ای با پاهای تو خالی

نظرات کاربران
UserName