کوه احاطه شده با مه
کوهی در Gonçalves، در ایالت میناس Gerais در جنوب غربی برزیل که با مه احاطه شده است
نظرات کاربران
UserName