رژه نیروهای ارتش در مقابل آرامگاه امام خمینی
پوشیدن لباس استتار، نیروهای ارتش ایران در رژه به مناسبت روز ملی ارتش در مقابل آرامگاه بنیانگذار انقلاب امام خمینی (ره) در تهران.
نظرات کاربران
UserName