عملیات امداد و نجات نیروی دریایی غواصان کره جنوبی
عملیات امداد و نجات نیروی دریایی غواصان کره جنوبی در دریا بعد از واژگونی کشتی جهت نجان جان مسافران که بسیاری از آنهارا دانش آموزاندبیرستان تشکیل میم دادند.
نظرات کاربران
UserName