روزنامه بانی فیلم، چهارشنبه 27 فروردين 1393
4 فیلم همزمان میلیاردی شدند، رکورد شکنی تازه در سینما
/هزینه آگهی در سینما 180 درصد گرانتر از یورو نیوز!
/ستایش کن 2014 از مارچلو ماستریانی
/جنجال های نظر سنجی ارشاد درباره هنرمندان محبوب مردم
نظرات کاربران
UserName