روزنامه خبر ورزشی، سه شنبه 26 فروردين 1393
کفاشیان: شما که در آسیا نتیجه نگرفته اید حداقل میگذاشتید تیم ملی نتیجه بگیرد!
/قلعه نویی: همین مانده بود آقایان از تریبون دولتی به ما حمله کنند!
/تراکتور به دنبال اولین صعود در آسیا
/کروش: وقتی استقلالی ها و سپاهانی ها نیستند شما هم بروید
نظرات کاربران
UserName