روزنامه کار و کارگر، سه شنبه 26 فروردين 1393
دولت متعهد به حفظ قدرت خريد مردم در فاز دوم هدفمندي است/افزایش نرخ بیکاری به 10/5درصد در زمستان 92/دولت از ظرفیت سپاه و بسیج برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کند/تدوین بستههای حمایتی برای زنان شاغل/تصويب راهكارها و برنامه اجرايي كاهش آلودگي هوا در هيئت دولت/بانكها بايد وسيله اشتغالزايي و محروميتزدايي باشند
نظرات کاربران
UserName