روزنامه اعتدال، سه شنبه 26 فروردين 1393
3600 میلیارد تومان، نیاز اجرائی شدن برنامههای قرآنی کشور پرینت/توافقات چهل و هفتمین جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی /مرحله استانی مسابقات ملی قرآن فرانسه پایان یافت /روزه شدن نمایشگاه بین المللی قرآن قطعی شد /فرش کرمان در حرمهای مطهر عتبات عالیات پهن میشود /راهاندازی دانشکده پژوهشهای قرآنی /تشریح فتوای امام خامنهای در تحریم سلاح اتمی در نیویورک /یازدهمین دوره مسابقات قرآنی بانوان طلبه حوزه های علمیه استان های خراسان /چقدر زود قضاوت میکنیم!! /سلسله اقدامات پژوهشی در دستور کار بنیاد تعزیه قرار دارد
نظرات کاربران
UserName