روزنامه بانی فیلم، دوشنبه 25 فروردين 1393
100 درصد سینما زیر دست حوزه هنری، انحصاری خطرناک یا موقعیتی مغتنم؟!
/ادامه داستان "لاله" در آمریکا!
/آغاز تدوین "چهارشنبه خون به پا میشود"
/پاتوق های فرهنگی، زمینه موفقیت فیلمهای خاص
نظرات کاربران
UserName