روزنامه بانی فیلم، شنبه 23 فروردين 1393
ناصر ملک مطیعی مهمان رادیو جوان
/"پایتخت 3 " بهترین سریال نوروزی شد
/رضایت سینماداران از اکران اول بهار
/4 خبر از "کن" 2014
نظرات کاربران
UserName