روزنامه بانی فیلم، چهارشنبه 20 فروردين 1393
کدام فیلم های ایرانی به فستیوال کن میرود؟
/نفس سینماهای شهرستان چاق شد
/محسن تابنده: گفتند "پر رو" نشو شکست میخوری!
/حامد بهداد بازیگر "خانه دختر"
نظرات کاربران
UserName