روزنامه بانی فیلم، سه شنبه 19 فروردين 1393

دیروز خانه سینما جای سوزن انداختن نداشت /میکی رونی در گذشت /یارانه گرفتن یا نگرفتن موضوع دیدار سینمایی ها با ایوبی /محمد خزایی دبیر جشنواره بین المللی فیلم مقاومت شد

نظرات کاربران
UserName