روزنامه اعتدال، سه شنبه 19 فروردين 1393

صدا و سیما، 12 میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از بودجة توسعه فرهنگ قرآنی را گرفته است /ابلاغ سیاستهای کلی سلامت توسط حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای /تبدیل منطقه 10 تهران به حوزه نمونه فعالیت های قرآنی

نظرات کاربران
UserName