اجرای نمایش سنتی ژاپن
اجرای نمایش سنتی یک زن جوان ژاپنی برای کودکان یک مدرسه ابتدایی توسط شرکت کابوکی تئاتر در توکیو، ژاپن.
نظرات کاربران
UserName