کارگر حمل کیسه های حاوی زغال سنگ در جده
یک کارگر حمل کیسه های حاوی زغال سنگ به فروش در یکی از سایت های زغال چوب در جده، عربستان سعودی.
نظرات کاربران
UserName