روزنامه تهران امروز، شنبه 24 اسفند 1392
تماس تلفنی روحانی و پوتین برای اجرای توافقات دوجانبه/نقض توافق ژنو از كانال فشار/لزوم حمايت دولتي در كنار افزايش مزد/اکثریت اوکراینیها به تیموشنکو اعتمادی ندارند/رفتار آمريكا عجيب است؟/حداقل مزد؛ 10 درصد عقبتر از تورم
نظرات کاربران
UserName