روزنامه بانی فیلم، شنبه 10 اسفند ۱۳۹۲
معراجی ها بهترین فروش در بهترین زمان/ مدیران سینمایی با فیلم ها یتوقیفی دولت دهم چه خواهند کرد؟/ اکران طبقه حساس در 60 سینما/
نظرات کاربران
UserName