روزنامه اعتدال شنبه 10 اسفند 1392

سقوط غمانگیز تنها خانم چادری سینمای ایران/دیروز در 2500 نقطه کشور: آزمون کتبی طرح ملی تربیت حافظان قرآن برگزار شد /حذف ارز مبادله ای زائران عتبات /رئیس سازمان دارالقرآن از عدم استقبال از مسابقات قرآنی تسنیمگفت /فتوای 6 مرجع تقلید در مورد حکم جراحیهای زیبائی از نظر شرعی /مقایسه رفتارها و موقعت فعلی دو ثروتمند ایران /۲۰۰۰حافظ قرآن کریم در ایلام تربیت شد /شوخی با حجاب و عفاف، شوخی با کل اعتقادات اسلامی است /قرآن و اهل بیت به دست ما بچهشیعهها ذلیل شدهاند!

نظرات کاربران
UserName