روزنامه کار و کارگر دوشنبه 12 اسفند 1392

دستمزد ماهانه 86درصد کارگران کمتر از 750هزار تومان است
/پژوهشگران با مراكز صنعتي ارتباط برقرار كنند
/برخلاف آمارهایی که در سالهای اخیر دادند شاهد بیکاری جوانان هستیم
/اراده سیاسی ایران و اسپانیا تقویت روابط دو جانبه است

نظرات کاربران
UserName