روزنامه کار و کارگر پنج شنبه 8 اسفند 1392
برنامه دولت براي تبديل جاسك به مركز مهم صنعتي و اقتصادي/ توافق ایران و عراق درباره اروندرود بر اساس قرارداد الجزاير/اسد : تفکر وهابی بزرگترین خطر برای منطقه و جهان است/خانههای خالی مشمول مالیات شدند/ایران خواستار گفت وگوی فوری دولت و نمایندگان واقعی مخالفان سوری شد
نظرات کاربران
UserName