فواره اب رودخانه ای در جلوی کلیسای سن پیر
فواره اب رودخانه ای در جلوی سن پیر کلیسای جامع در ژنو، سوئیس دیده می شود.
نظرات کاربران
UserName