کمپین آگاهی برای نجات ببرها در کلکته
کودکان مدرسه هند با زدن ماسک ببر به صورت در یک کمپین آگاهی برای نجات ببرها در کلکته شرکت کردند.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
ماسک ببر

کلکته

کودکان
تصاویر مرتبط