تیم آکروباتیک هوایی کره جنوبی
تیم آکروباتیک، ایگلز سیاه و سفیدنیروی هوایی کره جنوبی در نمایشگاه هوایی سنگاپوردر روز 11 فوریه.
نظرات کاربران
UserName