شفق شمالی و فانوس دریایی
شفق شمالی در طول فانوس دریایی گارد اسکیج در شبه جزیره ریک جانز در ایسلند
نظرات کاربران
UserName