روزنامه جهان صنعت، شنبه 12 بهمن 1392
برادری ، محبت و دوستی کنونی ایران و ترکیه در قرنهای اخیر، بی نظیر است /حضور پررنگ فعالیتهای قرآنی در برنامه دوم پنج ساله شهرداری /نمایشگاه بزرگ هنر قرآنی در ابوظبی افتتاح شد /مؤسسات قرآنی شهرهای مختلف، میهمان کرمان /نامنویسی ۷ هزار لرستانی در طرح ملی حفظ قرآن /آغاز به کار یازدهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم /رئیس مجلس از کارگران حافظ قرآن تقدیر کرد
نظرات کاربران
UserName