روزنامه اعتدال، سه شنبه 8 بهمن 1392
روایت فرماندهسپاه شهرستان آمل در سال ۶۰، از شش بهمن آمل /سالانه هزاران کودک مراکشی قاری قرآن می شوند /حضور ۳۰ هزار فعال قرآنی در ارتش ایران /ورود روحانیون به ورزشگاهها متوقف شد /آخرین مدال افتخار /فراخوان یازدهمین جشنواره بینالمللی بسمالله منتشر شد /ماجرای نرمش قهرمانة امام حسن(ع) /هر علمی، اگر علم است، نمیتواند دینی نباشد /رئیس گروه امور اجرایی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد. /توزیع قرآن با ترجمه وهابیت در مدرسهای در تهران! /رقابتهای سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم شکوفهها، ویژه پسران /انجمن جهانی حفظ قرآن؛ به نام اسلام، به کام وهابیت /برنامههای قرآنی 150شهرستان در دهه فجر
نظرات کاربران
UserName