کره آتشین
سوزش ابرها در اثر حرارت کره زمین آتشین و داغ
نظرات کاربران
UserName