روزنامه بانی فیلم، دوشنبه 7 بهمن 1392
آشتی مردم با سینما در فجر 32
/اریکه ایرانیان سرگروه میشود
/یکی از تبعات مدیریت غلط شمقدری توقف سرمایه گذاری در سینما بود
/توافق ایران و ایتالیا برای توسعه همکاری های فرهنگی
نظرات کاربران
UserName