مرد تنها
مردی تنها در کنار ساحل شنی و پر از کف دریا و مردمان روی اسکله
نظرات کاربران
UserName