پرنده کنار آبشار
پرنده سفید بانوک زرد و مشکی روی صخره ای در کنار آبشار نیاگارا
نظرات کاربران
UserName