قمری تشنه
قمری درحال آب خوردن از دریاچه
نظرات کاربران
UserName