الگوي بدون درز گرمسيري با طاووس و گل.
Seamless tropical pattern with peacocks and flowers.
کلمات کلیدی
هنر

خوشگل

زیبایی

تزیین

طراحی

گل

الگو

وکتور

قرمز

تابستان

رنگارنگ

تصویرسازی

قالب

پسزمینه

ماهیت

بهار

سبز

نساجی

زرد

آبی

سمبل

برگ

لوکس

شبح

مد

خلاقیت

بدون درز

پرنده

شعبه

عنصر طراحی

پروانه

پر

هیبیس کوس

گشت و گذار

طاووس

رنگ ارغوانی روشن

باران جنگل

جزایر هاوایی

آب و هوای گرمسیری

احیای یکپارچهسازی با سیستمعامل

تصویر زمینه الگو

چند رنگی

الگوی گل

زیبایی در طبیعت

رنگ های پر جنب و جوش

گرافیک کامپیوتری

تصاویر و هنر بردار

پر طاووس

صنعت نساجی

گل های استوایی

Art

Beautiful

Beauty

Decoration

Design

Flower

Pattern

Vector

Red

Summer

Colorful

Illustration

Template

Backgrounds

Nature

Spring

Green

Textile

Yellow

Blue

Symbol

Leaf

Luxury

Silhouette

Fashion

Creativity

Seamless

Bird

Branch

Design element

Butterfly

Feather

Hibiscus

Surfing

Peacock

Orchid

Rain forest

hawaii islands

tropical climate

retro revival

wallpaper pattern

multi colored

floral pattern

beauty in nature

vibrant color

computer graphics

illustrations and vector art

peacock feather

textile industry

tropical flower

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 181569
فرمت طرح : وکتور
حجم فایل : 15 MB
ابعاد طرح 1 x 1 سانتی متر
بازدید : 63
آخرین منابع
منابع مشابه