تصوير 3d نشان داده شده از leukocytes حمله به يک سلول سرطاني است
3d rendered illustration of leukocytes attacking a cancer cell
کلمات کلیدی
سلامت

بیماری

سرطان

متاستاز

آنتی بادی

این واکسناسیون

Health

Disease

cancer

metastasis

antibody

immunisation

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 180459
فرمت طرح : عکس استوک
حجم فایل : 3.57 MB
ابعاد طرح 3750 x 5000 سانتی متر
بازدید : 33
آخرین منابع
منابع مشابه
مشاهده منابع بیشتر . . .