ابزار چک کردن کارگر با دستگاه نوري
worker checking tool with optical device
کلمات کلیدی
انسان

فولاد

تولید

کارگر

فناوری

ماشین

کار

تجهیزات

صنعت

مهندس

کارخانه

صنعتی

تولید

کار

ابزار

استادکار

مهندسی

تعمیر و نگهداری

Repairman

تولید

تعمیر

روند

مکانیک

محل کار

کارگر

کارگاه

toolroom

ایستگاه کاری

پردازش

اندازه گیری

چک کردن

میانگین

کنترل

بازرسی

ابزار کار

کنترل کیفیت

سرویسکار

کالیبراسیون

ماشینکاری

اندازه گیری دقیق

دستگاه های نوری

fettler

نگهداری نازی

mechanician

صنایع فلزی

دستگاه فرز

بعد از عمل جراحي

خدمات مهندس

اپراتور ماهر

ابزار و قالب

Man

Steel

Manufacturing

Worker

Technology

Machine

Work

Equipment

Industry

Engineer

Factory

Industrial

Manufacture

Working

Instrument

Workman

Engineering

Maintenance

Repairman

Production

Fix

Process

Mechanic

Workplace

Laborer

workshop

toolroom

workstation

processing

measuring

checking

metrology

controlling

inspecting

work tool

quality control

serviceman

calibrating

machining

precise measurement

optical device

fettler

maintenance fitter

mechanician

metal industry

milling machine

operative

service engineer

skilled operator

tool and die

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 174318
فرمت طرح : عکس استوک
حجم فایل : 6.41 MB
ابعاد طرح 6050 x 4038 سانتی متر
بازدید : 576
آخرین منابع
منابع مشابه