آموزش دادن و يادگيري
Teaching and learning
کلمات کلیدی
گفتگوی

تجارت

ارائه

ارتباطات

انسان

بازرگان

گرانج

قدیمی

موفقیت

تیم

بازاریابی

شبکه

شاگرد

پرورش

مدیر

کارتیمی

جلسه

دانش

یادگیری

معلم

اتصالات

کثیف

رهبری

بازگشت به مدرسه

آموزش

مشاوره

قطار

استاد

استاد

باستان

مدیر عامل

سمینار

دندان

چرخ دنده

گروهی از مردم

کاغذ

کاغذ پوست

سرب

مربی

سر انسان

بازرگانی

روابط تجاری

سند قدیمی

مدیریت بازرگانی

شبکه های کسب و کار

سمینار کسب و کار

شرکت مشاوره

دوره های اجرایی

آموزش اینترنت

آموزش مدیریت

گروه آموزش

Vintage

Business

Presentation

Communication

People

Businessman

Grunge

Old

Success

Team

Marketing

Network

Student

Education

Manager

Teamwork

Meeting

Knowledge

Learn

Teacher

Connections

Dirty

Leadership

Back to school

Teaching

Consulting

Train

Instructor

Professor

Ancient

Ceo

Seminar

Cogs

Gears

Group of people

Parchment paper

lead

coach

human head

business person

business relationship

old document

business administration

business network

business seminars

corporate consulting

executive courses

internet education

management training

training group

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 173767
فرمت طرح : عکس استوک
حجم فایل : 2.05 MB
ابعاد طرح 4639 x 1873 سانتی متر
بازدید : 325
آخرین منابع
منابع مشابه