مفهوم فناوري کسب و کار جهاني.
World business technology concept. Cube world. Future collection
کلمات کلیدی
خلاصه

دست

تجارت

مفهوم

ارتباطات

انسان

بازرگان

کامپیوتر

شیشه

اینترنت

فناوری

شفاف

رابط

نخل

آینده

مفهومی

خوشتیپ

کت و شلوار

پیراهن

شفافیت

مفهوم کسب و کار

مفهوم کسب و کار

مفهوم تکنولوژی

صفحه نمایش لمسی

کسب و کار گاه به گاه

با تکنولوژی بالا

صفحه نمایش لمسی

هولوگرام

مرد کسب و کار

هولوگرافی

مفاهیم کسب و کار

جهان جهان

تاجر ایستاده

مفهوم طراحی

مفهوم ایده

طراحی مفهومی

تصویر مفهومی

مرد خوش تیپ

مرد جوان خوش تیپ

مردی در کت و شلوار

پرتره مرد

مرد ایستاده

نقشه جهان

پیراهن و کراوات

طراحی فنی

تصویر سازی فنی

جعبه های شفاف

جهان شفاف

Abstract

Hand

Business

Concept

Communication

Man

Businessman

Computer

Glass

Internet

Technology

Transparent

Interface

Palm

Future

Conceptual

Handsome

Suit

Shirt

Transparency

Business concept

Concept business

Technology concept

Touch screen

Casual business

High tech

touchscreen

hologram

business man

holographic

business concepts

world globe

businessman standing

concept design

concept idea

conceptual design

conceptual image

handsome man

handsome young man

man in suit

man portrait

man standing

map of the world

shirt and tie

technical design

technical illustration

transparent box

transparent globe

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 171983
فرمت طرح : عکس استوک
حجم فایل : 3.19 MB
ابعاد طرح 5040 x 3336 سانتی متر
بازدید : 137
آخرین منابع
منابع مشابه