حفره دندان نزديک است
Tooth Cavity Close Up
کلمات کلیدی
دارو

سفید

خمیر

سیاه

جراحی

درمان

کلوزآپ

سوراخ

آناتومی

بیماری

دندانپزشکی

بزرگ کردن

درد

اشعه ایکس

دندان

فروپاشی

دندانپزشکی

ریشه

حفره

دهان و دندان

دندان درد

شکاف

مولر

مینا

پوسیدن

بهداشت دهان و دندان

اعصاب

اوج

مسواک زدن دندان ها

سمان

نوک تیز منقار

فولیکول های دندانپزشکی

مزه دندان

دندان پزشکی

برامدگی نوک دار دندانپزشکی

کلینیک دندانپزشکی

نماد های دندانپزشکی

مفهوم دندانپزشک

نماد دندانپزشک

پر کردن

زاویه جلو

دندان

بهداشت دهان

حفره دهان

کانال ریشه

علائم

دندان درد

تاج دندان

پوسیدگی دندان

ریشه دندان

Medicine

White

Pulp

Black

Surgery

Treatment

Closeup

Hole

Anatomy

Disease

Dental

Magnify

pain

x-ray

tooth

decay

dentistry

root

cavity

oral

toothache

crevice

molar

enamel

rotting

dental hygiene

nerves

apex

brushing teeth

cementum

cusp

dental follicle

dental image

dental medicine

dental papilla

dental surgery

dental symbol

dentist concept

dentist symbol

fillings

front angle

human tooth

oral care

oral cavity

root canal

symptoms

tooth ache

tooth crown

tooth decay

tooth root

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 170553
فرمت طرح : عکس استوک
حجم فایل : 1.01 MB
ابعاد طرح 2893 x 3003 سانتی متر
بازدید : 230
آخرین منابع
منابع مشابه