اولين روز مدرسه
first day of school
کلمات کلیدی
قفقازی

زن

دختر

گشتن

لبخند

ایستاده

جوان

زمینه

خوشگل

جذاب

دوستداشتنی

سالم

روز

جدید

فصل

آفتابی

خوشحال

سرگرمی

نامه

کودک

خالص

تایلندی

زیبا

مدرسه

اول

شاگرد

پرورش

آموزش

قشنگ

مطالعه

درجه

یادگیری

چند نژادی

پیش دبستانی

مسابقه

نوع

مثبت

دوستانه

شایان ستایش

کلاس

یادگیری

درس

دانش آموز

خواندن

معلم

نوشتن

حروف الفبا

پاییز

خوب

پاییز

تخته سیاه

ابتدایی

پشت

صبح

کلمه

الفبای

فعال

بی سر و صدا

مخلوط

گچ

تخته سیاه

دختر

هیجان زده

اسکاندیناوی

پر انرژی

به جلو

تندرستی

انگلیسی

زبان

آماده

طلسم

خوش آمدی

تبار

مهد کودک

بازگشت

schoolbooks

Caucasian

Female

Girl

Looking

Smile

Standing

Young

Background

Beautiful

Cute

Lovely

Healthy

Day

New

Season

Sunny

Happy

Fun

Letters

Child

Pure

Thai

Nice

School

First

Student

Education

Teach

Pretty

Study

Grade

Learning

Multiracial

Preschool

Race

Kind

Positive

Friendly

Adorable

Class

Learn

Lesson

Pupil

Read

Teacher

Write

Alphabet

Fall

Good

Autumn

Blackboard

Elementary

Back

Morning

Word

Abc

Active

Serene

Mixed

Chalk

Chalkboard

Daughter

Excited

Scandinavian

Energetic

Forward

Wellbeing

english

language

ready

spell

welcome

descent

nursery

return

schoolbooks

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 168978
فرمت طرح : عکس استوک
حجم فایل : 2.58 MB
ابعاد طرح 3872 x 2592 سانتی متر
بازدید : 303
آخرین منابع
منابع مشابه