راهکارها و استراتژي
Solutions and strategy
کلمات کلیدی
جهت

مفهوم

هشدار

آینده

پرسپکتیو

مسیر

سفر

راه حل

انتخاب

مشاوره

پیچیدگی

طرح

استراتژیک

فلش

سردرگمی

هرج و مرج

تصمیم گیری

استراتژی

ثبت نام پیکان

سوال

خطر

از دست رفته

جاده ها

اهداف

مشاوره

اشتباه

انتخاب

پیچیده

حرکت

سر دو راهی

تابلوی

معضل

ژولیده

جاده پر از دست انداز

مسیر را انتخاب کنید

ناوبری پیچیده

jpurney پیچیده

نشانه های خطر

نشانه بزرگراه

بزرگراه

از دست دادن کنترل

نیاز جهت

کردن مسیر

کردن آهنگ

راه راست

جاده ناهموار

در دوره اقامت

بماند

محو نقطه

علائم هشدار دهنده

Direction

Concept

Warning

Future

Perspective

Path

Journey

Solution

Choice

Consulting

Complexity

Plan

Strategic

Arrows

Confusion

Chaos

Decision

Strategy

Arrow sign

Question

hazard

lost

roads

goals

advice

confused

choosing

complicated

navigate

crossroads

road sign

dilemma

tangled

bumpy road

choose a path

complex navigation

complicated jpurney

hazard signs

highway sign

highways

losing control

need direction

off path

off track

right path

rough road

stay on course

stay the course

vanishing point

warning signs

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 166833
فرمت طرح : عکس استوک
حجم فایل : 1.55 MB
ابعاد طرح 2670 x 3265 سانتی متر
بازدید : 120
آخرین منابع
منابع مشابه