0 �������� �������������� ���� �������� ������������ ����������
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG