1 پیشگیری از حوادث
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG